הפרויקטים שלנו

בית דגן - הכנות צנרת בשלבי בניה וניפוח חנקן